Tal sammen

Tal sammen hjemme, fordi tavshed skaber afstand imellem jer

I er ikke tankelæsere. I ER IKKE TANKELÆSERE.
Hjælp din partner til at forstå dine tanker, følelser og drømme – I er forskellige, så spørg ind og lyt virkelig til det, din partner siger.
Gør, hvad du kan, så I får gode samtaler, så I kan forstå hinanden. Så I kan samarbejde og møde hinanden og hinandens behov bedst muligt.

Vi udvikler os helt naturligt

I har begge udviklet jer siden I mødtes. Livet ændres – job, børn, helbred, bolig, by – alt påvirker os.
Tal sammen om, hvordan livet er for jer hver især, så I ikke glider fra hinanden. Mange bemærker egentligt ikke, at de selv og partneren faktisk har ændret sig.

Ærlighed

I terapi bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er, at I løbende at tale åbent og på en god måde udtrykker ensomhed, svigt, vrede – og glæde, kærlighed og tryghed.
Og at I lærer at modtage og møde hinandens udtalelser konstruktivt.

Et godt parforholdsmøde

Mange par undlader at tale om forholdet, eller de taler om det hele tiden – måske skændes de meget uden at lytte til hinanden.
Beslut i stedet, at I vil tage respektfulde og seriøse samtaler om jeres forhold. Din partner kan jo ikke gætte, hvad du tænker og føler, det skal du fortælle.
Aftal mødetider og aftal, hvem der er ansvarlig for at lave kaffe / te. Skriv gerne en “dagsorden” med de vigtige emner.
Hold en god tone – som ved alle andre møder. Ellers må I holde en pause.

I kan med fordel tage udgangspunkt i et livshjul for par, så I får talt om følelser, ansvar, tillid, ligeværd, stemningen imellem jer, børnene m.v. Det vil gøre jer bevidste om, hvordan I begge har det.

Tal også om de problemstillinger, der er imellem jer – jeres personlige temaer – og om børnene.

Respektfulde samtaler, hvor I lytter til hinanden giver bedre stemning, tryghed, afklarer misforståelser. Det giver indsigt i jer selv og den anden, hvilket kan mindske dagligdagens konflikter. 
Før I slutter jeres samtale aftaler I dato for næste møde og hvem der har ansvar for, det bliver gennemført.

Nogle par hygger sig med spille spil, lytter til musik, snakker om andre ting efter mødet.
Vær tålmodige, der skal flere møder til, før I har fundet præcist den måde, hvorpå møderne virker for jer.

Trivsel for jer begge

Målet med at tale sammen er, at I hver især finder jer selv og den måde I ønsker at leve – den måde, som giver livet mest mening og glæde.
Og at I giver plads til den anden, at I samarbejder om at tilpasse jer, så I begge får tilfredsstillet jeres ønsker bedst muligt.

Accepter, at der skal øvelse til, så vær rolig, rummelig, venlig og tilgivende og brug gerne humor.

I det gode forhold…

Respekterer I hinanden?
Accepterer og anerkender I hinanden, som I er?
Snakker I sammen – lytter I til hinanden?
Har I tillid til hinanden?
Arbejder I begge for, at det er godt at være sammen?
Står I sammen og hjælper I begge hinanden?
Giver I plads til hinandens personlige udvikling?
Giver I plads til hinandens interesser?
Tilgiver du din partner – og dig selv – for fejl?
Er I glade sammen og nyder I hinandens selskab?
Er her rart at være?