Familieopstilling

Familieopstilling ved Birgit Plaugmann

I det daglige terapeutiske arbejde

I mine daglige terapier kan jeg benytte nogle metoder og forståelser, som stammer fra familieopstilling. Ved at bruge figurer eller filt som repræsentanter for dig og din familie, din partner, dine børn, venner og kollegaer, kan vi undersøge de følelser og temaer, der er imellem dig og dem. Metoderne betyder, vi kan finde ind i skjulte temaer og finde længere ind i jeres egentligt følelser og dynamikker. Mange ting viser sig på den måde, og så kan der arbejdes med at forstå baggrunde for handlinger, forbedre relationer, finde trivsel og søge en fælles retning.

Selve opstillingssystemet er udviklet af Bert Hellinger efter 2. verdenskrig, hvor mange familier var i traumatiske og komplicerede problemer. Formålet var at finde en måde at åbne for fastlåste systemer, som vi kan opleve udspiller sig i familien og i andre grupper. Ofte er problemerne ubevidste negative følelser, handlemønstre og strukturer, som stammer fra vores familie eller slægt. Problemet bredes ud så det tydeliggøres, hvad et egentligt består i. Metoden giver mulighed for at opløse relations-knuderne – målet er at skabe ro og det, Bert Hellinger kaldte “Kærlighedens orden”.

En familieopstilling som gruppeproces

Familieopstilling afvikles typisk over 1 eller 2 dage, hvor hver deltager får en opstilling. På skift beskriver deltagerne kort deres problem i et indledende interview. Så starter opstillingen, hvor de øvrige deltagere fungerer som repræsentanter for klientens forskellige familiemedlemmer, for klientens kolleger eller for det personlige problem, klienten arbejder med.
Som facilitator guider jeg repræsentanterne rundt for at undersøge, hvilken indflydelse hver enkelt person har på de andre og familien / gruppen / mønstret. Men der sker også noget helt unikt. Repræsenterer for klientens familiemedlemmer kan mærke følelser og impulser, der ikke er deres egne. De kan få lyst til at gå længere væk fra hinanden, dreje sig, sætte sig, gå nærmere….Denne impuls kommer fra de ikke-tilstedeværende personer, som de repræsenterer. Det kaldes en fænomenologisk proces. En gruppe “fremmede” mennesker kan på denne måde hjælpe med at afdække problemernes karakter og dybde i familier og i ex. personalegrupper. Når systemerne med repræsentanternes hjælp bredes ud og ”kommer på plads”, opleves det befriende både for klienten og i gruppen. Det samme sker, når personer stilles op som repræsentanter for f.eks. klientens vrede, sorg, smerter. Man kan sige, at opstillingsmetoden eksternaliserer et billede af vores indre tankeprocesser og lagrede følelser. Denne visuelle adgang til at se vores indre dynamikker i repræsentanterne åbner op til en helt ny forståelsesramme; de ubevidste mønstre bliver tydelige.