Familieopstilling – Systemisk opstilling i Aalborg

I kan med familieopstilling finde længere ind i jeres egentligt følelser i forhold til både partner, børn, venner, kolleger og til begivenheder, jobs mv. Rigtig mange ting viser sig, og dermed kan der arbejdes med at forstå baggrunde for handlinger, forbedre relationer, finde trivsel og søge en fælles retning.

Selve opstillingssystemet er udviklet af Bert Hellinger for mere end 30 år siden. Formålet var at finde en måde at åbne for fastlåste systemer, som vi kan opleve udspiller sig i familien og i andre grupper.
Ofte er problemerne ubevidste negative følelser, handlemønstre og strukturer, som stammer fra vores familie eller slægt.
Problemet bredes ud så det tydeliggøres, hvad et egentligt består i. Metoden giver mulighed for at  opløse relations-knuderne – målet er at skabe ro og det, der kaldes “Kærlighedens orden”.

I mit daglige terapeutiske arbejde inddrager jeg gerne dele af metoderne fordi de hurtigt giver gode resultater.

 

En familieopstilling som gruppeproces 

Familieopstilling afvikles typisk over 1 eller 2 dage, hvor hver deltager får en opstilling. På skift beskriver deltagerne kort deres problem i et indledende interview. Så starter opstillingen, hvor de øvrige deltagere fungerer som repræsentanter for klientens forskellige familiemedlemmer, for klientens kolleger eller for det personlige problem, klienten arbejder med.
Som facilitator guider jeg repræsentanterne rundt for at undersøge, hvilken indflydelse hver enkelt person har på de andre og familien / gruppen / mønstret.
Men der sker også noget helt unikt.
Repræsenterer for klientens familiemedlemmer kan mærke følelser, de kan få lyst til at gå længere væk fra hinanden, dreje sig, sætte sig, gå nærmere….
Denne impuls er ikke deres egen, den kommer fra de ikke-tilstedeværende personer, som de repræsenterer. Det kaldes en fænomenologisk proces.
En gruppe “fremmede” mennesker kan på denne måde hjælpe med at afdække problemernes karakter og dybde i familier og i ex. personalegrupper.
Når systemerne med repræsentanternes hjælp bredes ud og ”kommer på plads”, opleves det befriende både for klienten og for gruppen. Det samme sker, når personer stilles op som repræsentanter for f.eks. klientens vrede, sorg, smerter.
Man kan sige, at opstillingsmetoden eksternaliserer et billede af vores indre tankeprocesser og lagrede følelser. Denne visuelle adgang til at se vores indre dynamikker i repræsentanterne åbner op til en helt ny forståelsesramme; de ubevidste mønstre bliver tydelige.