Sexlivet

Det er vigtigt, at I begge har det godt med sexlivet sådan, som det nu er.

Lidt eller ingen sex

Man kan have et godt parforhold med lidt eller ingen sex, hvis fraværet af sex ikke er et symptom på, at der er noget galt imellem jer, og hvis fraværet ikke medfører frustration.

Forskellige behov for intimitet

Parterne kan have et forskellig behov for større fysisk eller følelsesmæssig intimitet og nærvær, og der kan også være ønske om sex i forskellig form.
For at undgå ubalance og pres, må man være ærlige og åbne og søge at finde en løsning, som begge kan acceptere.
For at have lyst til sex har mange behov for, at der er god kontakt og positive følelser og et varmt forspil, som for nogle indebærer søde sms’er fra morgenstunden.
Afvisning af partnerens ønske om sex kan handle om konflikter, det kan også være en straf, hvis der kun gives opmærksomhed, når sexlysten skal tilfredsstilles.
Et dårligt sexliv, hvor en / begge er frustrerede, kan øge konfliktniveauet. Det er vigtigt at tale om det.

Young couple in bed together

Lyst

Den måde du behandler din partner på fysisk og følelsesmæssigt, påvirker om han/hun har lyst til dig. Især kvinder har behov for anerkendelse og for at føle sig respekteret og værdsat for det de er. Respekten omfatter også fællesskab omkring de daglige opgaver. Er man fælles her, er det med til at åbne for intimiteten.
Læg mærke til, hvad der skubber din parter væk, og hvilken handling og adfærd, der fører til intimitet, sex og glæde.
Ord, billeder, videoer, sexfantasier og kys og berøring kan for nogle aktivere lysten, ligesom små overraskelser kan vise din partner, at du tænker på ham/hende.
Nogle mænds testosteron-niveau er så højt, at de har større behov for sex end kvinder.
Manglende lyst til eller energi til sex kan også skyldes et fysisk underskud, for meget arbejde, sygdom, alkohol, personlige kriser og ubalance i forholdet.

Tryghed

Mange har et behov for at føle sig trygge, for at have lyst til sex. Tryghed skabes, når man fortæller, hvad man er optaget af, lytter til den anden, viser respekt og viser, hvem man er. Så er det lettere at give slip og at åbne sig.
Kys, holde i hånd og vise, ”vi er sammen”, kan også give følelsen af samhørighed og tryghed.

Infidelity leads to conflicts and un fulfilling relationship

Når der kommer børn

Husk kys, kram og gode snakke, når I får børn. Kvinden har typisk brug for mandens opmærksomhed, anerkendelse og støtte. Kvinden må også vise manden opmærksomhed, da han nemt kan komme til at føle sig nedprioriteret på grund af de tætte følelser imellem mor og barn.
Begge forældre har et stort ansvar for at fastholde sig selv og hinanden i forholdet. Netop som nybagte forældre med de mange nye praktiske og følelsesmæssige udfordringer ser vi, at evnen til at holde sammen kan svækkes. Parterne kan glide fra hinanden, opleve ensomhed og skilsmisse kan blive resultatet.
Afsæt derfor tid til hinanden, skab hyggelige stunder, forkæl hinanden og gør små tjeneste der viser, I tænker på hinanden. Find gode barnepiger.

Sex: Ændringer i kønsrolle mønstret ses blandt de unge

»Fra kvindefrigørelsen og frem til i dag er der sket en langsom udvikling i retning af, at kvinderne er blevet mere proaktive i stedet for kun at være de passive modtagere,« siger sexolog og forfatter Jacob Olrik. Han understreger, at der er forskel segmenterne imellem – og at der stadig er mange steder i samfundet, hvor manden som udgangspunkt er den udfarende, mens kvinden er den passive. Men kønsrollerne er ved at blive ’forvirrede’, som han formulerer det.

Kønsforsker Kenneth Reinicke fra RUC: »Der er helt klart ved at ske en tilnærmelse af kønnene, så de begynder at ligne hinanden mere i de her situationer.
Det er blevet mere legitimt for kvinder at være udfarende, og for mændene er det blevet mere legitimt at være dem, som siger: »Jeg har ikke lige lyst«.

Omvendt har mændene tilnærmet sig en mere ’feminin’ rolle, fortæller Morten Emmerik Wøldike, der som sociolog. »Når fyrene i stigende grad siger nej, bryder de med klicheen om fyren, der altid er på – og altid vil dyrke sex og se porno,«. »Det er mere frihed i de der kønsspil, der foregår blandt unge mennesker. Man kan spille mere, som man selv vil, uden længere at være helt så underlagt nogle gamle forestillinger om, hvordan man skal være som dreng og pige,« siger han.

Kilde: information.dk