Skilsmisse

En skilsmisse er omkostningsfuld både menneskeligt og økonomisk.

Skilsmisse

Gennemføres skilsmissen med ærlighed og respekt for hinanden, bliver det lettere at komme videre i livet for jer begge og for jeres børn.
Et brud vil altid aktiverer mange følelser – nogle genkendes fra barndommens følelse af svigt, skuffelse, angst og uindfriede forventninger.

Der kan opstå en følelse af at være magtesløs, for man ikke er helt herre over følelserne, når opbruddet står for døren og et stykke tid derefter.
Vrede og skuffelse udtrykkes ofte i en kamp om materielle ting. Tankemylder og forvirring blander sig med de ustabile følelser, og fordeling af bo og børn kan give mange konflikter. I er begge er ramt af ustabilitet og I kan skifte mening fra dag til dag om både store og små ting. Forsøg at være rummelig.


Vær opmærksom på din tilstand og vælg, hvem du kan snakke fortroligt med – det er for svært at gå alene med det hele. At anerkende det positive, som forholdet har givet dig, sætter tingene lidt i perspektiv – det er sjældent et forhold har været helt sort/hvidt. Dine tanker og handlinger er afgørende for, hvordan det bliver at leve under og lige efter skilsmissen.

Mature parents with their children

Følelserne nu kan opleve

Følelserne du kan opleve – og de kan forandres ofte på kort tid. En følelsesstorm af fortvivlelse, savn, had, vrede, jalousi, kærestesorg
Oplevelsen af at være blevet vraget – eller følelsen af at være egoist og skyldig i bruddet.
Sorg over det mistede – som kan svinge fra lettere ked af det til en voldsom ulykkelig tilstand og hulken.
Angst for, at den anden egoistisk kæmper for at få mest.
Angst for, den anden part manipulerer med børnene, får dem over på “sin side”
Lettelsen over, at ægteskabet bliver afsluttet
Jalousi over partneren får en ny kæreste
Angst for at være alene – et af de eksistentielle grundtemaer i alle mennesker
Tvivl om evner til at klar sig selv – og børnene – både økonomisk, følelsesmæssigt og praktisk
Tab af selvværd og tendens til at opgive
Angst for at være single – at miste den hidtidige identitet som del af et par
Angst for omgivelsernes reaktion – fordømmelse eller accept

Har DU besluttet, du vil skilles

Er du kørt træt i et dødt ægteskab
Har du glemt, hvem du er, eller har du mistet følelsen af, hvem du selv er
Lever du slet ikke, som den du er, men på den måde, der får forholdet til at fungere
Er din ægtefælle misbruger eller psykisk syg, har du fået nok af usikkerhed, løgn og manipulation
Har du mødt en ny partner, føler du dig nu levende og værdsat
Er der intet fællesskab, ingen glæde i dit forhold

Kan forholdet reddes så sent

Jeg har haft mange par i terapi, efter den ene part har besluttet sig for at blive skilt. Er der følelser tilbage, så kan det godt med en god indsats for nogle par lade sig gøre at rydde op i misforståelser. Ærlighed og god kommunikation skal åbne for forståelse for hinanden, så det vil lykkes at udtrykke, hvad man hver især har brug for. Der vil være en udviklingsfase på 1 – 3 måneder, hvor I arbejder dels hjemme og kommer hos mig et par gange for at skabe det ønskede liv. Hvor I væger at finder modet til at være ærlige og vise, hvem I er, og finder omsorgen overfor hinandens sårbarhed og vanskeligheder. At vælge at få ”ryddet op” på en respektfuld måde betyder også, at I kan afslutte forholdet med forståelse for egne mønstre og med en indsigt i, hvad der egentligt skete med det oprindeligt gode forhold. Og det kan også indebære, I kan genfinde det, I ønsker i livet.

girl cuts the heart with scissors, the concept of breaking relations, quarrels and divorce

Undersøg sammen om forholdet er det rigtige for jer begge

Ud fra et fugleperspektiv kan I kigge på jer selv. Er han og er hun lykkelig i dette forhold?
Hvis I begge kan se, at den ene eller I begge ikke er lykkelige, betyder det gerne, at forholdet ikke er sundt.
Har I et ønske om at arbejde på at forbedre forholdet, eller vurderer I i fællesskab, at det er bedre at skilles.
Vil I skilles kan I planlægge, hvordan og hvornår, I vil gennemføre bruddet. En fælles beslutning op denne måde indebærer mere ligeværdighed.
Stoler I på hinanden og hjælper I hinanden, vil I begge have det bedre.

Den bedste skilsmisse skabes ved at

Udvise respekt, ærlighed og tillid under hele skilsmissen
Give plads til at mærke og gennemleve følelser – sine egne og partnerens
Ønske og arbejde for, at I begge kommer godt videre i livet
Være hensynsfulde – også ved deling af børn og bo
Samarbejde og overholde aftaler

Information vedrørende skilsmisse

Borgerservice Informationer og selvbetjening ansøgninger om separation og skilsmisse  

Konfliktmæling Borger.dk ved konflikter omkring barnet

Artikler om skilsmisse