Skilsmisse     

En skilsmisse er omkostningsfuld både menneskeligt og økonomisk.
Gennemfører skilsmissen med ærlighed og respekt for hinanden bliver det lettere at komme videre i livet for jer begge og for jeres børn.
At gå gennem en skilsmisse vil altid aktiverer mange følelser. Nogle genkender barndommens følelse af svigt, skuffelse, angst og uindfriede forventninger.
Der kan opstå en følelse af at være magtesløs, for man ikke er helt herre følelserne, når opbruddet står for døren og et stykke tid derefter. Vrede udtrykkes ofte i en kamp om materielle ting. Tankemylder og forvirring blander sig med de ustabile følelser, og fordeling af bo og børn kan give mange konflikter.
Vær opmærksom på din og de tidligere partners tilstand. Find nogen at snakke med, det er for svært at gå alene med det hele. Forsøg at være rummelig. I er begge er lidt ”fra den”, og I kan skifte mening fra dag til dag om både store og små ting.
At anerkende det positive, som forholdet har givet dig, sætter tingene lidt i perspektiv, og det er sjældent et fohrold har været helt sort/hvidt. Dine tanker og handlinger er afgørende for, hvordan det bliver at leve under og lige efter skilsmissen.

 

Følelserne du kan opleve – og de kan forandres ofte på kort tid
En følelsesstorm af fortvivlelse, savn, had, vrede, jalousi, kærestesorg
Oplevelsen af at være blevet vraget – eller følelsen af at være egoist og skyldig i bruddet
Sorg over det mistede – som kan svinge fra lettere ked af det til en voldsom ulykkelig tilstand og hulken
Angst for, at den anden egoistisk kæmper for at få mest
Angst for, den anden part manipulerer med børnene, får dem over på “sin side”
Lettelsen over, at ægteskabet bliver afsluttet
Jalousi over partneren får en ny kæreste
Angst for at være alene – et af de eksistentielle grundtemaer i alle mennesker
Tvivl om evner til at klar sig selv – og børnene – både økonomisk, følelsesmæssigt og praktisk
Tab af selvværd og tendens til at opgive
Angst for at være single – at miste den hidtidige identitet som del af et par
Angst for omgivelsernes reaktion – fordømmelse eller accept

 

Har DU besluttet, du vil skilles
Er du kørt træt i et dødt ægteskab
Har du glemt, hvem du er eller har du mistet følelsen af, hvem du selv er
Har du ikke været tro mod dig selv; lever du ikke som den, du egentligt er
Er din ægtefælle misbruger eller psykisk syg, har du fået nok af usikkerhed
Har du mødt en ny partner, føler du dig nu levende og værdsat
Er der intet fællesskab, ingen glæde i dit forhold

 

Kan forholdet reddes så sent
Jeg har haft mange par i terapi, efter den ene part har besluttet sig for at blive skilt. Er der følelser tilbage, så kan det godt med en god indsats for nogle par lade sig gøre at rydde op i misforståelser. Ærlighed og god kommunikation skal åbne for forståelse for hinanden så det vil lykkes at udtrykke, hvad man hver især har brug for. Der vil være en udviklingsfase på 1 – 3 måneder, hvor I arbejder dels hjemme og kommer hos mig et par gange for at skabe det ønskede liv. Hvor I finder modet til at være ærlige og vise, hvem I er, og finder omsorgen overfor hinandens sårbarhed og vanskeligheder. At vælge at få ”ryddet op” på en respektfuld måde betyder også, at man kan afslutte forholdet med forståelse for egne mønstre og en indsigt i, hvad der egentligt skete med det oprindeligt gode forhold. Og det kan også indebære, parret kan genfinde det, de ønsker i livet. 

 

Undersøg sammen om forholdet er det rigtige for jer begge
Ud fra et fugleperspektiv kan I kigge på jer selv. Er han og er hun lykkelig i dette forhold?
Hvis I begge kan se, at den ene eller I begge ikke er lykkelige, kan I forstå, at forholdet ikke er sundt. Er der ønske om at arbejde på at forbedre forholdet, eller vurderer I i fællesskab, at det er bedre at skilles.
Vil I skilles kan I planlægge, hvordan og hvornår, I vil gennemføre bruddet. En fælles beslutning op denne måde indebærer mere ligeværdighed. 
Stoler I på hinanden og hjælper I hinanden, vil I begge have det bedre

 

Den bedste skilsmisse skabes ved at
Udvise respekt, ærlighed og tillid under hele skilsmissen
Give plads til at mærke og gennemleve følelser – sine egne og partnerens
Ønske og arbejde for, at I begge kommer godt videre i livet
Være hensynsfulde – også ved deling af børn og bo
Samarbejde og overholde aftaler

 

 _______________________________________________________________________________________________________

INFORMATION VEDRØRENDE SKILSMISSE – se links

Hver til sit, børn i midten – Social-, Børne- og Integrationsministeriet  http://børnimidten.dk/hver_til_sit_hvad_nu/tjekliste?gclid=CPyho6aporoCFfHKtAodPS0AIw

Borgerservice   Informationer og selvbetjening ansøgninger om separation og skilsmisse

Konfliktmæling  ved konflikter omkring barnet

ARTIKLER OM SKILSMISSE

Psykolog: Hjælp børnene gennem smerten

Ny lov 1. juli: klik på nettet, skilt med Nem ID

Lynskilsmisse og fortrydelse