Parterapi

Parterapi i Aalborg

Jeg ser gerne parterapi som et psykologisk detektivarbejde, hvor vi sammen søger at afdække og forandre det, som giver jer problemerne.
Kærligheden – eller fravær af kærligheden – giver ikke konflikter. Det gør de mønstre, I hver især har.

Private eye, detective on the case!

I kan vælge parterapi af forskellige grunde

Three stones or rocks sitting in a garden with the words respect, honesty, and people

Nøgleordene er respekt og ærlighed, når I skaber ændringer

I terapi arbejder jeg på at skabe en tillidsfuld kontakt og få en forståelse for jer hver især og for jeres situation. Vi arbejder med evnen til at bruge en åbnende og anerkendende kommunikation, være ærlige og til at give positiv kritik.
Det kræver tid, tålmodighed, viden, forståelse og tilgivelse igen at turde åbne sig og finde tillid og håb, når følelser som vrede, sorg, svigt, tomhed, usikkerhed og angst har domineret. I krise øges fokus gerne på misforståelser, skænderier, kontrol, manipulation og afvisning, og det positive glemmes let.
I arbejdet med jeres personlig udvikling er målet, at nye tanker og følelser (de genfundne tanker og følelser) skal åbne for nye muligheder.
Der er helt naturlige interessekonflikter i et parforhold, vi søger at skabe et samarbejde og finde kompromis, som I begge kan godtage.
I får hjemmearbejde, så I fortsat fokuserer på at skabe et godt forhold.
Under terapien placeres ingen skyld – målet er at skabe forståelse og positive forandringer.

Individuel Terapi med partneren som vidne

Under terapien der dialoger imellem parterne indbyrdes og med mig om både praktiske og følelsesmæssige temaer. Parterapien består gerne mest af terapi med jer begge på skift. Jeg tager fat der, hvor jeg netop finder, det vil give mest mening at fokusere. Det er lærerigt og udviklende for partneren at følge, hvordan man arbejder med personlig udvikling. Medfølelse og indsigt opstår ofte, når man ser sin partner arbejde med at forstå sig selv bedre, lærer at anerkende sig selv, bliver mere autentisk, ændrer tanker, udvikler nye værdier og handlemåder. Det giver en gensidig forståelse, som kan udvikler følelserne hos begge og fjerne mange misforståelser.
Det kan handle om at bearbejde lavt selvværd, vrede, jalousi, svigt eller ensomhed, som ofte er grundlagt eller indlært tidligt i barndommen.
Nogle ønsker at have individuelle sessioner i disse processer, ønsker at komme alene. Viden fra individuel terapi videregives ikke til den anden part af mig.

Terapien er tilpasset jer som par

Terapi er samtaler på 1 – 2 timer. Første gang oftest 2 timer og nogle gange lidt længere. Terapien afsluttes, når der er sket en afklaring eller en afrunding.

Hvad koster det

De fleste par kommer så ikke så mange gange (1 – 4).
Prisen er 1.000 kr pr. time, altså formodentlig 2.000 kr første gang – og muligvis også efterfølgende gange. I betaler maksimalt for 2 timer.
Tiden bliver brugt godt, det kan jeg stå inde for.

Hjælper parterapi?
Ja, rigtig mange får et bedre forhold og begge får det oftest bedre med sig selv
Om jeres forhold kan blive lykkeligt, kan jeg ikke vide på forhånd – heller ikke, om det er 1 – 3 eller flere sessioner, I har behov for.
Jeg ved, jeg har gode erfaringer, resultater og værktøjer, og at jeg er respektfuld og god til at få begge til at åbne sig

Til et par som er meget forskellige – introvert / ekstrovert – Del af svar på forespørgsel:
Jeg vil bestemt tro, jeg kan hjælpe jer med at komme hinanden nærmere – få øje på hinanden og på det, som blokerer for jeres nærvær. Jeg kan selvfølgelig ikke love jer, at I bliver nyforelskede igen – eller at I vælger at blive sammen. Jeg kan dog forstå, at det er jeres intention, og det er vigtigt. Jeg er ret aktiv som terapeut. Jeg giver jer viden og værktøjer og også respons på det, jeg ser, der sker mellem jer. Sessionerne hos mig er gerne lange, så der i processen er tid til at åbne op og tid til, at I hver især kan bearbejde og forløse problematikker. Oftest er fokus på den ene i et stykke tid og så på den anden – det er sjældent ligeligt fordelt. Jeg er der, hvor jeg oplever, det er vigtigst jeg arbejder eller der, hvor jeg fornemmer en åbning.

Utroskab – utro kvinde – Svar på forespørgsel:
Du skrev i din første mail, at da din mand opdagede din affære, var du egentligt er glad for, det blev opdaget, fordi du ikke selv kunne stoppe den. De kaotiske følelser, I begge oplever nu, er helt naturlige, da jeres fundamentale tryghed er rystet i jeres eksistentielle krise. Du er selv chokeret over dine handlinger, du kæmper både med skyldfølelse og med vrede over din mands reaktion – og over dine tanker om, at du ikke kan tillade dig at være vred over hans reaktion. Når I kommer, vil I få lejlighed til at snakke tingene igennem. Desuden kan vi finde ud af, hvordan I kan fungere i hverdagen, og hvordan I kan tale sammen på en ordentligt måde om jeres følelser, når I er hjemme. Jeg vil lige tilføje, jeg ikke arbejder med skyld, men med at vi sammen finder ud af, hvad der er sket – mere som en detektiv i det psykologiske – og hvordan I så kan takle problemerne fremover.

Til mand med jaloux kæreste – Del af svar på forespørgsel:
Så med mindre du aktivt har skabt jalousien, og derfor er en del af problemet, er det i min forståelse sådan, at din kæreste må tage ansvar for sin jalousi. Du skriver at hun har været jaloux i alle de forhold, hun har været i. For sin egen skyld – og for jeres forholds skyld – er det vigtigt, at hun får behandling for jalousien, som ikke er medfødt. Den kan f.eks. udvikles, når et barn får mindre søskende og føler sig svigtet og overset – og den kan ubevidst aktiveres, når der igen er risiko for at miste omsorg, kærlighed og kontakt.Om I kan finde hinanden – genskabe tillid, gode forventninger, kærlighed – det kan jeg ikke sige, det handler ret meget om jeres følelser for hinanden. Du skriver, I ofte har det rigtig godt sammen hjemme og holder af hinanden, det lyder positivt. Der vil være behov for at tilgive og for at arbejde med nogle værktøjer, jeg giver jer. Uanset om I kan leve sammen eller ej, så vil det være godt for jer at få redt trådene ud. Altså komme fri af hinanden, hvis det vil give jer det bedste liv, eller komme videre sammen i et forhold, hvor der er renset ud i de gamle mønstre. Min tanker er – som du sikkert har forstået – at hvis et menneske lider af f.eks. jalousi eller vrede, lavt selvværd og dårlig selvtillid mm, så er vigtigt at bearbejde det, så det ikke bringes ind i forholdet, hvor begge parter og måske også børnene lider under det.

Til par, som er i alvorlig krise – de har ikke mulighed for at komme i terapi foreløbigt
I kan gå finde livshjulet i venstre menu og printe et eksemplar til jer hver. Aftal hvornår I skal tale om det og gør klar til mødet med en kop kaffe eller the. I udfylder livshjulet hver for sig ud fra den følelse, der er lige nu – “Hvordan har jeg det på en skala fra 0 til 5″ på de forskellige områder (0 er i centrum). Snak om livshjulet i en god tone, hold evt. pauser og stop når I har brugt 1 – 1½ time på det. I kan notere jer det, som I gerne vil snakke om her hos mig, når I kommer. Generelt vil jeg forslå jer at lade være med at tale om forholdet hele tiden. Det er bedre, at I snakker om hverdagsting og hygge jer og mærker de gode ting, I også har sammen. Presser noget sig på, så aftal, hvornår I kan finde tid til roligt at snakke sammen – på den måde kan I slappe mere af.