Individuel Terapi i Aalborg
   
Se min hjemmeside BirgitPlaugmann.dk

 

Personlige udvikling – at være dig selv og trives med at være den, du er
Målet med individuel terapi er, at du forstår dig selv, rummer dig selv, anerkender dig selv.
At indsigten i dig selv åbner for, at du finder dine potentialer. At du finder mod til at leve som den, du er.
Dette vil ændre negative følelser, tanker og handlemønstre og styrke dig positivt.

Individuel terapi kan fint kombineres med et parterapi-forløb.
Jeg har tavshedspligt, viden fra terapi videregives aldrig til andre.


Emner i individuel terapi

Temaerne kan være meget forskellige.
Det kan handle om aktuelle hændelser. Det kan være følelser – som eksempelvis lavt selvværd eller lav selvtillid – som påvirker negativt.
Det kan være vrede, jalousi, svigt, mistillid eller ensomhed, som lige så stille får magten. Det kan være angst og stress.
Det kan være en generel depressiv tilstand – en tung energi, som måske lige så stille har fået overtaget, så håb og livsglæde svinder væk.

 

Samtaleterapi
Du sætter ord på dine tanker, handlinger, fantasier, følelser og din aktuelle historie. Vi snakker sammen, og du beskriver det, som præger dit liv.
Du får indsigter i, hvordan dine grundlæggende mønstre er opstået, og hvordan du kan ændre dem.
Jeg møder dig respektfuldt med forståelse, empati, spejling og udfordringer. Jeg er anerkendende og aktiv som terapeut.  

 

Familieopstilling, coaching  og supervision – det som fremmer din trivsel
Jeg gerne kombinerer gerne med de metoder, jeg er uddannet i –  som finder vil virke bedst i den konkrete sammenhæng.
Jeg bygger især mit arbejde på psykoterapi, psykologi og pædagogik, og skaber en god tryg stemning, som fundament for den enkelte klients udvikling.
Det vigtigste er, at I føler, det er en god metode for jer.