Har I skabt et parforhold med livskvalitet?

 Respekterer I hinanden?
Accepterer og anerkender I hinanden, som I er?
Snakker I sammen – lytter I til hinanden?
Har I tillid til hinanden?
Arbejder I begge for, at det er godt at være sammen?
Står I sammen og hjælper I begge hinanden?
Giver I plads til hinandens personlige udvikling?
Giver I plads til hinandens interesser?
Tilgiver du din partner – og dig selv – for fejl?
Er I glade sammen og nyder I hinandens selskab?
Er her rart at være?