Velkommen til Parterapi-Aalborg.dk
ved psykoterapeut Birgit Plaugmann
60656063

Skilsmisse     
En skilsmisse er omkostningsfuld både menneskeligt og økonomisk. Jo mere ærligt og respektfuldt, I gennemfører skilsmissen, jo lettere bliver det at komme videre i livet for jer begge og for jeres børn.

At gå gennem en skilsmisse vil altid aktiverer mange følelser. Nogle genkender barndommens følelse af svigt, skuffelse, angst og uindfriede forventninger. Det kan opstå en følelse af at være magtesløs, for man ikke er helt herre følelserne, når opbruddet står for døren og et stykke tid derefter. Vrede udtrykkes ofte i en kamp om materielle ting. Tankemylder og forvirring blander sig med de ustabile følelser, og fordeling af bo og børn kan give mange konflikter.
Vær opmærksom på egne og den andens tilstand. Find nogen at snakke med, det er for svært at gå alene med det hele. Forsøg at være rummelig. I er begge er lidt ”fra den”, og kan skifte mening fra dag til dag.
At anerkende det positive, som forholdet har givet dig, sætter tingene lide i perspektiv, og det er sjældent helt sort/hvidt. Dine tanker og handlinger er afgørende for, hvordan det bliver at leve under og lige efter skilsmissen.

Følelserne du kan opleve – og de kan forandres ofte på kort tid
En følelsesstorm af fortvivlelse, savn, had, vrede, jalousi, kærestesorg
Oplevelsen af at være blevet vraget – eller være egoist os skyldig i bruddet
Sorg over det mistede – som kan svinge fra lettere ked af det til en voldsom ulykkelig hulken
Angst for, at den anden egoistisk kæmper for at få mest
Angst for, den anden part manipulerer med børnene, får dem over på “sin side”
Lettelsen over, at ægteskabet bliver afsluttet
Jalousi over partneren får en ny kæreste
Angst for at være alene – et af de eksistentielle grundtemaer i alle mennesker
Tvivl om evner til at klar sig selv – og børnene – både økonomisk og følelsesmæssigt
Tab af selvværd og tendens til at opgive
Angst for at være single – at miste den hidtidige identitet som del af et par
Angst for omgivelsernes reaktion – fordømmelse eller accept

Har DU besluttet, du vil skilles
Er du kørt træt i et dødt ægteskab
Har du glemt, hvem du er, eller har du mistet følelsen af, hvem du selv er
Har du ikke været tro mod dig selv; lever du ikke som den, du egentligt er
Er din ægtefælle misbruger eller psykisk syg, har du fået nok af usikkerhed
Har du mødt en ny partner, føler du dig nu levende og værdsat
Er der intet fællesskab, ingen der glæde i dit forhold 7

Kan forholdet reddes så sent
Jeg har haft mange par i terapi, efter den ene har besluttet sig for at blive skilt. Er der følelser tilbage, så kan det godt lykkes og rydde op i misforståelser og i det samliv, der ikke tilgodeså det, I hver havde brug for. Der vil være en udviklingsfase på 1 – 3 måneder, hvor I arbejder dels hjemme og kommer hos mig et par gange for at skabe det ønskede liv. Hvor I dels finder modet til at være ærlige og vise, hvem I er, og finder omsorgen og er imødekommende overfor hinandens sårbarhed og vanskeligheder. At vælge at få ”ryddet op” på en respektfuld måde betyder også, at man kan afslutte forholdet med forståelse for egne mønstre og en indsigt i, hvad der egentligt skete med det oprindeligt gode forhold.

Har I sammen besluttet, I vil skilles
En fælles beslutning kan indebære mere ligeværdighed
I kan planlægge, hvordan og hvornår, I vil gennemføre bruddet
Stoler I på hinanden og hjælper I hinanden, vil I begge have det bedre

Den bedste skilsmisse skabes ved at
Udvise respekt, ærlighed og tillid under hele skilsmissen
Give plads til at mærke og gennemleve følelser – sine egne og partnerens
Ønske og arbejde for, at I begge kommer godt videre i livet
Være hensynsfulde – også ved deling af børn og bo
Samarbejde og overholde aftaler

 

  INFORMATION VEDRØRENDE SKILSMISSE – se links

Hver til sit, børn i midten – Social-, Børne- og Integrationsministeriet  http://børnimidten.dk/hver_til_sit_hvad_nu/tjekliste?gclid=CPyho6aporoCFfHKtAodPS0AIw
Borgerservice   Informationer og selvbetjening ansøgninger om separation og skilsmisse
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Skilsmisse-og-familiebrud/Separation-og-skilsmisse
Konfliktmæling  ved konflikter omkring barnet
 https://www.borger.dk/familie-og-boern/Skilsmisse-og-familiebrud/Konfliktmaegling?NavigationTaxonomyId=8e5b725f-1186-478d-92b2-fc38103fb606

 ARTIKLER OM SKILSMISSE

Psykolog: Hjælp børnene gennem smerten
http://politiken.dk/debat/art5432058/Psykolog-Hj%C3%A6lp-b%C3%B8rnene-gennem-smerten
Ny lov 1. juli: klik på nettet, skilt med Nem ID
http://www.dr.dk/nyheder/indland/skilt-med-et-klik-ny-skilsmisselov-bekymrer-familieadvokater
Flere vælger lynskilsmisse foran computeren, Nogle fortryder, men det er for sent
http://www.dr.dk/nyheder/indland/flere-vaelger-lynskilsmisse-foran-computeren
  FORÆLDRE TELEFONEN   https://bornsvilkar.dk/radgivning/foraeldretelefonen/foraeldretelefonen
Har du brug for at tale med en neutral fagperson om, hvordan du hjælper dit barn i jeres skilsmisse,
kan du henvende dig anonymt til ForældreTelefonen i Børns Vilkår: 35 55 55 57