Velkommen til Parterapi-Aalborg.dk
ved psykoterapeut Birgit Plaugmann
60656063

Skilsmisse     

En skilsmisse er omkostningsfuld både menneskeligt og økonomisk. Jo mere ærligt og respektfuldt, I gennemfører skilsmissen, jo lettere bliver det at komme videre i livet for jer begge og for jeres børn.

At gå gennem en skilsmisse vil altid aktiverer mange følelser. Nogle genkender barndommens følelse af svigt, skuffelse, angst og uindfriede forventninger. Det kan opstå en følelse af at være magtesløs, for man ikke er helt herre følelserne, når opbruddet står for døren og et stykke tid derefter. Vrede udtrykkes ofte i en kamp om materielle ting. Tankemylder og forvirring blander sig med de ustabile følelser, og fordeling af bo og børn kan give mange konflikter.

Vær opmærksom på egne og den andens tilstand. Find nogen at snakke med, det er for svært at gå alene med det hele. Forsøg at være rummelig. I er begge er lidt ”fra den”, og kan skifte mening fra dag til dag.

At anerkende det positive, som forholdet har givet dig, sætter tingene lide i perspektiv, og det er sjældent helt sort/hvidt. Dine tanker og handlinger er afgørende for, hvordan det bliver at leve under og lige efter skilsmissen.

Følelserne du kan opleve – og de kan forandres ofte på kort tid

En følelsesstorm af fortvivlelse, savn, had, vrede, jalousi, kærestesorg

Oplevelsen af at være blevet vraget – eller være egoist os skyldig i bruddet

Sorg over det mistede – som kan svinge fra lettere ked af det til en voldsom ulykkelig hulken

Angst for, at den anden egoistisk kæmper for at få mest

Angst for, den anden part manipulerer med børnene, får dem over på “sin side”

Lettelsen over, at ægteskabet bliver afsluttet

Jalousi over partneren får en ny kæreste

Angst for at være alene – et af de eksistentielle grundtemaer i alle mennesker

Tvivl om evner til at klar sig selv – og børnene – både økonomisk og følelsesmæssigt

Tab af selvværd og tendens til at opgive

Angst for at være single – at miste den hidtidige identitet som del af et par

Angst for omgivelsernes reaktion – fordømmelse eller accept

Har DU besluttet, du vil skilles

Er du kørt træt i et dødt ægteskab

Har du glemt, hvem du er eller har du mistet følelsen af, hvem du selv er

Har du ikke været tro mod dig selv; lever du ikke som den, du egentligt er

Er din ægtefælle misbruger eller psykisk syg, har du fået nok af usikkerhed

Har du mødt en ny partner, føler du dig nu levende og værdsat

Er der intet fællesskab, ingen glæde i dit forhold

Kan forholdet reddes så sent

Jeg har haft mange par i terapi, efter den ene har besluttet sig for at blive skilt. Er der følelser tilbage, så kan det godt lykkes og rydde op i misforståelser og i det samliv, der ikke tilgodeså det, I hver havde brug for. Der vil være en udviklingsfase på 1 – 3 måneder, hvor I arbejder dels hjemme og kommer hos mig et par gange for at skabe det ønskede liv. Hvor I dels finder modet til at være ærlige og vise, hvem I er, og finder omsorgen og er imødekommende overfor hinandens sårbarhed og vanskeligheder. At vælge at få ”ryddet op” på en respektfuld måde betyder også, at man kan afslutte forholdet med forståelse for egne mønstre og en indsigt i, hvad der egentligt skete med det oprindeligt gode forhold.

Har I sammen besluttet, I vil skilles

En fælles beslutning kan indebære mere ligeværdighed

I kan planlægge, hvordan og hvornår, I vil gennemføre bruddet

Stoler I på hinanden og hjælper I hinanden, vil I begge have det bedre

Den bedste skilsmisse skabes ved at

Udvise respekt, ærlighed og tillid under hele skilsmissen

Give plads til at mærke og gennemleve følelser – sine egne og partnerens

Ønske og arbejde for, at I begge kommer godt videre i livet

Være hensynsfulde – også ved deling af børn og bo

Samarbejde og overholde aftaler

INFORMATION VEDRØRENDE SKILSMISSE – se links

Hver til sit, børn i midten – Social-, Børne- og Integrationsministeriet  http://børnimidten.dk/hver_til_sit_hvad_nu/tjekliste?gclid=CPyho6aporoCFfHKtAodPS0AIw

Borgerservice   Informationer og selvbetjening ansøgninger om separation og skilsmisse

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Skilsmisse-og-familiebrud/Separation-og-skilsmisse

Konfliktmæling  ved konflikter omkring barnet

 https://www.borger.dk/familie-og-boern/Skilsmisse-og-familiebrud/Konfliktmaegling?NavigationTaxonomyId=8e5b725f-1186-478d-92b2-fc38103fb606

ARTIKLER OM SKILSMISSE

Psykolog: Hjælp børnene gennem smerten

http://politiken.dk/debat/art5432058/Psykolog-Hj%C3%A6lp-b%C3%B8rnene-gennem-smerten

Ny lov 1. juli: klik på nettet, skilt med Nem ID

http://www.dr.dk/nyheder/indland/skilt-med-et-klik-ny-skilsmisselov-bekymrer-familieadvokater

Flere vælger lynskilsmisse foran computeren, Nogle fortryder, men det er for sent

http://www.dr.dk/nyheder/indland/flere-vaelger-lynskilsmisse-foran-computeren

FORÆLDRE TELEFONEN   https://bornsvilkar.dk/radgivning/foraeldretelefonen/foraeldretelefonen

Har du brug for at tale med en neutral fagperson om, hvordan du hjælper dit barn i jeres skilsmisse,

kan du henvende dig anonymt til ForældreTelefonen i Børns Vilkår: 35 55 55 57