Velkommen til Parterapi-Aalborg.dk
ved psykoterapeut Birgit Plaugmann
60656063

Parterapi i Aalborg   

Jeg ser gerne parterapi som et psykologisk detektivarbejde, hvor vi sammen søger at afdække og forandre det, som giver jer negative følelser og konkrete problemer.
Kærligheden – eller fravær af kærligheden – giver ikke konflikter. Det gør de mønstre, I hver især har.

I kan vælge parterapi af forskellige grunde
* Magi, glæde, respekt og nærhed er blevet til kedsomhed, ensomhed, mistillid og negativitet
* Samlivet er blevet en vane, og I glider fra hinanden – både som venner og elskende
* Forholdet er præget af misforståelser, skænderier og bebrejdelser
* Vanen, trygheden, angst for at give slip og tanker om, hvad andre vil sige, holder jer sammen
* Kommunikationen er elendig, I taler ikke med hinanden, men  til hinanden – taler måske gennem børnene
* I respekterer ikke hinandens værdier, interesser og behov
* Måske er der problemer med intimiteten, eller der har været utroskab – måske SMS flirt
* Jeres værdier har udviklet sig til at være for forskellige, måske med uenighed omkring børneopdragelsen
* Børnene bliver selvhjulpne eller flytter hjemmefra, og der er nu et tomrum
* I ønsker at finde hinanden igen, blive separeret eller skilt på en ordentlig måde

 

Nøgleordene er respekt og ærlighed, når I skaber ændringer
I terapi arbejder jeg på at skabe en tillidsfuld kontakt og få en forståelse for jer og jeres situation. Vi arbejder med evnen til at bruge en åbnende og anerkendende kommunikation og til at give positiv kritik.
Det kræver tid, tålmodighed, viden, forståelse og tilgivelse igen at turde åbne sig og finde tillid og håb, når følelser som vrede, sorg, svigt, tomhed, usikkerhed og angst har domineret. I krise øges fokus gerne på misforståelser, skænderier, kontrol, manipulation og afvisning, og det positive glemmes let.
I arbejdet med jeres personlig udvikling er målet, at nye tanker og følelser skal åbne for nye muligheder. Der er helt naturlige interessekonflikter i et parforhld, vi søger at skabe et samarbejde og finde kompromis, som I begge kan godtage.
I får hjemmearbejde, så I fortsat fokuserer på at skabe et godt forhold.

Under terapien placeres ingen skyld – målet er at skabe forståelse og positive forandringer.

Individuel Terapi
Parterapien består delvist af terapi med jer begge på skift. Jeg tager fat der, hvor jeg netop finder, det vil give mest mening at fokusere.
Ofte ønsker en eller begge yderligere individuel terapi for at fremme den personlige udvikling for at forstå sig selv bedre, arbejde med at ændre tanker, følelser og handlemåder – og dermed også at kunne være en bedre partner.
Det kan være hjælpsomt for den, der kæmper med lavt selvværd, vrede, jalousi, svigt eller ensomhed, som ofte er grundlagt eller indlært tidligt i barndommen.
Jeg har tavshedspligt. Viden fra individuel terapi videregives ikke til den anden part af mig.

Terapien er tilpasset jer som par
Terapi er samtaler på 1 – 2 timer. Første gang oftest 2 timer.
Terapien afsluttes, når der er sket en afklaring eller en afrunding.