Velkommen til Parterapi-Aalborg.dk
ved psykoterapeut Birgit Plaugmann
60656063

Parterapi i Aalborg   

Jeg ser gerne parterapi som et psykologisk detektivarbejde, hvor vi sammen søger at afdække og forandre det, som giver jer negative følelser og konkrete problemer.

Kærligheden – eller fravær af kærligheden – giver ikke konflikter. Det gør de mønstre, I hver især har.

I kan vælge parterapi af forskellige grunde
* Magi, glæde, respekt og nærhed er blevet til kedsomhed, ensomhed, mistillid og negativitet
* Samlivet er blevet en vane, og I glider fra hinanden – både som venner og elskende
* Forholdet er præget af misforståelser, skænderier og bebrejdelser
* Vanen, trygheden, angst for at give slip og tanker om, hvad andre vil sige, holder jer sammen
* Kommunikationen er elendig, I taler ikke med hinanden, men  til hinanden – taler måske gennem børnene
* I respekterer ikke hinandens værdier, interesser og behov
* Måske er der problemer med intimiteten, eller der har været utroskab – måske SMS flirt
* Jeres værdier har udviklet sig til at være for forskellige, måske med uenighed omkring børneopdragelsen
* Børnene bliver selvhjulpne eller flytter hjemmefra, og der er nu et tomrum
* I ønsker at finde hinanden igen, blive separeret eller skilt på en ordentlig måde

 

Nøgleordene er respekt og ærlighed, når I skaber ændringer
I terapi arbejder jeg på at skabe en tillidsfuld kontakt og få en forståelse for jer og jeres situation. Vi arbejder med evnen til at bruge en åbnende og anerkendende kommunikation og til at give positiv kritik.

Det kræver tid, tålmodighed, viden, forståelse og tilgivelse igen at turde åbne sig og finde tillid og håb, når følelser som vrede, sorg, svigt, tomhed, usikkerhed og angst har domineret. I krise øges fokus gerne på misforståelser, skænderier, kontrol, manipulation og afvisning, og det positive glemmes let.

I arbejdet med jeres personlig udvikling er målet, at nye tanker og følelser skal åbne for nye muligheder. Der er helt naturlige interessekonflikter i et parforhld, vi søger at skabe et samarbejde og finde kompromis, som I begge kan godtage.

I får hjemmearbejde, så I fortsat fokuserer på at skabe et godt forhold.

Under terapien placeres ingen skyld – målet er at skabe forståelse og positive forandringer.

Individuel Terapi

Parterapien består delvist af terapi med jer begge på skift. Jeg tager fat der, hvor jeg netop finder, det vil give mest mening at fokusere.

Ofte ønsker en eller begge yderligere individuel terapi for at fremme den personlige udvikling for at forstå sig selv bedre, arbejde med at ændre tanker, følelser og handlemåder – og dermed også at kunne være en bedre partner.

Det kan være hjælpsomt for den, der kæmper med lavt selvværd, vrede, jalousi, svigt eller ensomhed, som ofte er grundlagt eller indlært tidligt i barndommen.

Jeg har tavshedspligt. Viden fra individuel terapi videregives ikke til den anden part af mig.

Terapien er tilpasset jer som par

Terapi er samtaler på 1 – 2 timer. Første gang oftest 2 timer.
Terapien afsluttes, når der er sket en afklaring eller en afrunding.

 

Hjælper parterapi?

 

Svar på forespørgsel:

Ja, rigtig mange får et bedre forhold og får det bedre med sig selv
Om jeres forhold kan blive lykkeligt, kan jeg ikke vide på forhånd – heller ikke, om det er 1 – 3 eller flere sessioner, I har behov for.
Jeg ved, jeg har gode erfaringer, resultater og værktøjer, og at jeg er respektfuld og god til at få begge til at åbne sig

______________________________________________________________________________________________

Til et par som er meget forskellige – introvert / ekstrovert:

Del af svar på forespørgsel:

Jeg vil bestemt tro, jeg kan hjælpe jer med at komme hinanden nærmere – få øje på hinanden og på det, som blokerer for jeres nærvær. Jeg kan selvfølgelig ikke love jer, at I bliver nyforelskede igen – eller at I vælger at blive sammen. Jeg kan dog forstå, at det er jeres intention, og det er vigtigt.

Jeg er ret aktiv som terapeut. Jeg giver jer viden og værktøjer og også respons på det, jeg ser, der sker mellem jer. Sessionerne hos mig er gerne lange, så der i processen er tid til at åbne op og tid til, at I hver især kan bearbejde og forløse problematikker.

De fleste par kommer så ikke så mange gange (1 – 4). Prisen er 900kr pr. time, altså formodentlig 1800kr første gang – og muligvis også efterfølgende gange. Tiden bliver brugt godt, det kan jeg love jer. Strækker sessionen sig ud over 2 timer, skal der ikke betales yderligere for det.

 

 

______________________________________________________________________________________________

Utroskab – utro kvinde:

Svar på forespørgsel:

Du skrev i din første mail, at da din mand opdagede din affære, var du egentligt er glad for, det blev opdaget, fordi du ikke selv kunne stoppe den. De kaotiske følelser, I begge oplever nu, er helt naturlige, da jeres fundamentale tryghed er rystet. Du er selv chokeret over dine handlinger, du kæmper både med skyldfølelse og med vrede over din mands reaktion – og over dine tanker om, at du ikke kan tillade dig at være vred over hans reaktion.

Når I kommer, vil I få lejlighed til at snakke tingene igennem. Desuden kan vi finde ud af, hvordan I kan fungere i hverdagen, og hvordan I kan tale sammen på en ordentligt måde om jeres følelser, når I er hjemme.

Jeg vil lige tilføje, jeg ikke arbejder med skyld, men med at vi sammen finder ud af, hvad der er sket – mere som en detektiv i det psykologiske – og hvordan I så kan takle problemerne fremover.

______________________________________________________________________________________________

Til mand med jaloux kæreste:

Del af svar på forespørgsel:

Så med mindre du aktivt har skabt jalousien, og derfor er en del af problemet, er det i min forståelse sådan, at din kæreste må tage ansvar for sin jalousi. Du skriver at hun har været jaloux i alle de forhold, hun har været i.

For sin egen skyld – og for jeres forholds skyld – er det vigtigt, at hun får behandling for jalousien, som ikke er medfødt. Den kan f.eks. udvikles, når et barn får lillebror og føler sig svigtet og overset – og den kan ubevidst aktiveres, når der igen er risiko for at miste kærlighed og kontakt.

Om I kan finde hinanden – genskabe tillid, gode forventninger, kærlighed – det kan jeg ikke sige, det handler ret meget om jeres følelser for hinanden. Du skriver, I ofte har det rigtig godt sammen hjemme og holder af hinanden, det lyder positivt. Der vil være behov for at tilgive og for at arbejde med nogle værktøjer, jeg giver jer.

Uanset om I kan leve sammen eller ej, så vil det være godt for jer at få redt trådene ud. Altså komme fri af hinanden, hvis det vil give jer det bedste liv, eller komme videre sammen i et forhold, hvor der er renset ud i de gamle mønstre.

Min tanker er – som du sikkert har forstået – at hvis et menneske lider af f.eks. jalousi eller vrede, lavt selvværd og dårlig selvtillid mm, så er vigtigt at bearbejde det, så det ikke bringes ind i forholdet, hvor begge parter og måske også børnene lider under det.

______________________________________________________________________________________________

Til par, som er i alvorlig krise – de har ikke mulighed for at komme i terapi foreløbigt:

Del af svar på forespørgsel:

I kan gå ind på min hjemmeside og finde livshjulet og printe et eksemplar til jer hver.
Ud fra, hvordan i hver især har det lige nu, besvares de forskellige områder: “Hvordan har jeg det på en skala fra 0 til 5 på de forskellige områder” (0 er i centrum).

I kan notere jer det, som I gerne vil snakke om her hos mig.

Undlad at tale om forholdet hele tide. Det er bedre, at I snakker om hverdagsting og hygge jer og mærker de gode ting, I også har sammen.

____________________________________________________________________________

 At elske er at give andre mennesker frihed til at vælge, hvem de ønsker at være og hvor de ønsker at være